Проект жөнүндө

"Кыргызстандын туристтик тармагында электр кубаты жана ресурстардын натыйжалуулугун илгерилетүү" (ПЭРЭТО / PERETO) Долбоор Борбор Азиядагы Америка Университети (БААУ) тарабынан өнөктөш уюмдар: UNISON Group (Кыргызстан), Technopolis Group (Бельгия), Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production – СSCP (Германия) менен консорциумда жүзөгө ашырылууда.

Долбоор - 2020-жылдан 2024-жылга чейин, SWITCH- Asia программасынын алкагында Европа Биримдигинин каржылоосу менен, төрт жылга эсептелген. Долбоор Экономика жана Каржы министрлиги жана Кыргыз Республикасындагы Туризм Департаменти менен кызматташтыкта Европа Биримдигинин Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгү тарабынан колдоого алынган. Долбоордун максаты - Кыргызстандын туризм секторундагы чакан жана орто ишканалар (ЧОИ) арасында туруктуу өндүрүштү жана керектөөнү (ТӨК), жана электр кубатынын натыйжалуулугунун жана ресурстардын натыйжалуулугунун (ЭРН) практикасын илгерилетүү аркылуу энергетикалык коопсуздукка жана туруктуу өсүүгө көмөк көрсөтүү.

Жаңылыктар

Кичи жана орто мекемелер ʏчʏн ѳзʏн-ѳзʏ баалоо каражаты
Энергия жана ресурстардын натыйжалуулугу жана бизнести туруктуу башкаруу боюнча учурдагы практикага тез алгачкы баа берүү.

Китепкана

PERETO китепканасы Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндөгү HoReCa чакан жана орто ишканалары тарабынан колдонулган мыкты тажрыйбалардын жыйындысы. Ал ресурстарды үнөмдөөгө, экономикалык натыйжалуулугунуна жана кардарлардын арасында жашыл имиджге алып келген мүмкүн болгон чечимдердин жана тажрыйбалардын ар түрдүүлүгүн көрсөтөт.

Партнеры

Видео

Энергияны үнөмдөөчү технологиялар жана бизнес
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
ПЭРЭТО эксперттери Sputnik Кыргызстан радионун эфиринде
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Жашыл экономика эмне үчүн пайдалуу?
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Жаңы "ЭКО-туризм" "жашыл” насыясы
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
ПЭРЭТО эксперттеринин Марал Радиосуна интервью
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
ПЭРЭТО Биринчи Радионун эфиринде энергияны үнөмдөө боюнча
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
СТВ каналына интервью. Максат Дамир уулу туруктуу туризм боюнча
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Туруктуу керектөө деген эмне?
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Туруктуу өндүрүш деген эмне?
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Жашыл технологиялар боюнча «Т-медиа» телеканалына интервью
Pereto KG | ПЭРЭТО КР
Туруктуу туризм деген эмне?
Pereto KG | ПЭРЭТО КР