Керектөө жана өндүрүш

Бизнес ишканалар арасында туруктуу жана жашыл бизнес-стратегияларын жүзөгө ашыруу зарылдыгын түшүнүү өсүүдө. Жашыл стратегиялар бизнес жана курчап турган чөйрө үчүн утпай койбос чечимди сунуш кылышууда. Туруктуу өндүрүш мындай стратегиялардын негизги элементи болуп саналат. Туруктуу өндүрүш боюнча чаралар орчундуу каржылык үнөмдөөнү камсыздайт, чыгындыларды жана калдыктарды кыскартат, айыптык чаралардан куткарат, оң имидж түзөт жана жаңы кардарларды тартат. Ошентип, экологиялык коопсуз өндүрүшкө мамиле дүйнө жүзү боюнча барган сайын көбөйүп жаткан ишканалар тарабынан колдонулууда.

Энергетика жана ресурстардын натыйжалуулугу (ЭРН) туруктуу өндүрүштүн бөлүгү болуп эсептелет. Электр кубатынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар электр кубатын керектөөнү төмөндөтүүгө багытталган, мисалы, имараттын оптималдуу жылуулук изоляциясынын, электр кубатынын натыйжалуулугу жогору жабдууларды пайдалануунун жана ЖЖжК (жылытуу, желдетүү жана кондиционер коюунун (муздатуунун) тутумунун жаңы усулдарын колдонуунун эсебинен. Ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугу суу жана чийки зат ресурстарын пайдаланууну кыскартуу менен байланышкан, мисалы, суу үнөмдөөчү крандарды пайдалануунун, тамак-аш калдыктарын кыскартуунун, чирибеген таңгактоочторду же био-ажыроочу кир жуучу каражаттарды кыскартуунун эсебинен.

Компаниялар туруктуу өндүрүштү түрдүү жолдор менен жайылта алышат. Мисалы, ишкана электр кубатыны натыйжалуу жарыктандыруу жана сууну үнөмдөө сыяктуу, ЭРН чарасын кабыл алуу жөнүндө маселени караштыра алат, же күн панели, биогаздай жана б.у.с. экологиялык таза энергетикалык технологияларды киргизе алат. Бул чараларды кабыл алуу менен, өндүрүшкө жана керектөөгө байланышкан бизнес ишкана айлана-чөйрөгө таасирди төмөндөтүүгө көмөктөшөт. Материалдарды пайдаланууну жеткире азайтуу жана кандай гана болбосун калдыктардан арылуу менен бизнес терс таасирин төмөндөтө алат, анткени бул материал же бул материалдан даярдалган буюмдар - иштөө мөөнөтүн өтөгөндөн кийин таасири болушу мүмкүн. Андан сырткары, ЭРНнын чаралары ишканаларга рынокто чыгымдарды кыйла актаган жана атаандаштыкка кыйла жөндөмдүү болууга жардам берет.

ПЭРЭТО долбоору ХоРеКа секторундагы туризм чөйрөсүндө иштешкен чакан жана орто ишканалар менен өз ара аракеттешет. Долбоор туруктуу өндүрүштү, энерго-ресурстарды жана практиканын натыйжалуу чараларын колдонуу боюнча чакан жана орто ишканаларды окутуп-үйрөтөт жана консультация, ошондой эле кантип экологиялык жана туруктуу бизнеске айлануу боюнча көрсөтмөлөрдү берет.