Каржылоо

Каржылоо - кандай гана болбосун бизнестин баштапкы баскычында, ошондой эле бүткүл бизнес ишинде маанилүү элемент. Ар кандай талаптар жана бизнестин баскычтары үчүн, баштапкы капиталды, лизингди, жүгүртүү каражаттарына болгон керектөөлөрдү, оңдоону жана камсыздандырууну камтыганда, ар түрдүү каржы кызматтары бар. Бул кызматтар банк, ипотекалык жана лизингдик компаниялар же инвестициялык фонддор сыяктуу каржылык мекемелер аркылуу көрсөтүлөт.

Каржы дүйнөсүндө чечимдерди кабыл алуунун жүрүшүндө экологиялык жана социалдык көрсөткүчтөрдү эске алуу тенденциясы өсүүдө. Бизнестин экологиялык жана социалдык көрсөткүчтөрүнө болгон мындай кызыгуу келечектеги каржы институттары дуушар болчу тобокелдиктер жана милдеттенмелер менен шартталган. Инвесторлор узак мөөнөттүү келечекте ийгиликтүү боло турган экологиялык таза бизнести инвестициялоого барган сайын кызыгып жатышат.

Бул жаңы тенденциялар HoReCa секторунун жайгашуусуна, долбоорлоосуна, курулушу жана эксплуатациясына бир катар кесепеттерин тийгизет. PERETO долбоору бул сектордо иштеген чакан жана орто бизнес ишканаларына кыйла таза жана туруктуу бизнес моделдерин өздөштүрүүгө, ошондой эле Кыргызстанда каржы институттарына жашыл каржылоо аспаптарын түзүү менен, колдонууга дем жана жардам берүүгө багытталган. Бул каржылык аспаптар, анын ичинде экологиялык көрсөткүчтөрдүн негизинде насыя берүү, электр кубатын натыйжалуу пайдалануу келишимдерин факторингдөө (төлөөнүн мөөнөтүн узартып) жана жашыл технологиялардын лизинги азыркы учурда туруктуу өнүгүүнү жана HoReCaга секторундагы ЭРН жана ТӨК усулдарынын биригип толукталышын колдоого кызыкдар болгон бизнес коомчулугу менен да, каржы мекемелери менен да талкууланууда.